0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Δείκτης τοποθέτησης

Χρηματιστήριο Αθηνών – Ανάπτυξη και συγκυρία

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Νέες Κυκλοφορίες
  • Οικονομία
  • Οικονομικά

Η μελέτη Χρηματιστήριο Αθηνών. Ανάπτυξη και συγκυρία αποτελείται από τρία μέρη. Στο πρώτο επιχειρεί αρχικά να περιγράψει τα διάφορα στάδια εξέλιξης από τα οποία διήλθε η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 1880-1940 και να τα αναλύσει υπό το πρίσμα της εκάστοτε συγκυρίας. Στη συνέχεια και σε δεύτερο επίπεδο η μελέτη παρακολουθεί τη γένεση και την ανάπτυξη της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μέσα από τις εισηγμένες σε αυτή εταιρίες. Στο δεύτερο μέρος εκτίθενται σε ετήσια βάση τα επεξεργασμένα δεδομένα που αφορούν τα σημαντικότερα μεγέθη της ελληνικής χρηματαγοράς την περίοδο 1880-1940 και στο τρίτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται το ιστορικό των εισηγμένων εταιριών στο ΧΑΑ την περίοδο 1880-1967.

«Η πρωτοβουλία της έκδοσης του βιβλίου του Μιχάλη Ρηγίνου έρχεται να καλύψει ένα ευδιάκριτο κενό στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία της οικονομικής ιστορίας. Το βιβλίο αναγνωρίζει τον κεντρικό ρόλο της ιστορικής συγκυρίας στη διαμόρφωση των προσδοκιών και ερευνά με μεθοδολογική αυστηρότητα τις φάσεις και τις κρίσιμες ιστορικές παραμέτρους στην εξηκονταετή διαδρομή του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το 1880 έως το 1940. Επιτυγχάνει μία πληρέστατη ανάγνωση της ιστορίας που συνδέει την ιστορική κίνηση του θεσμού, των κεφαλαίων και των συναλλαγών τόσο με την αποτύπωση μεγάλων οικονομικών ανακατατάξεων όσο και με την πιο “μικροσκοπική” ανέλιξη της οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας. Η αναγνώριση της ιστορικότητας του χρηματιστηριακού θεσμού είναι η θεμελιακή τοποθέτηση που προβάλλει το βιβλίο προς τον αναγνώστη του.»

[από τον Πρόλογο του Σταύρου Θωμαδάκη]