0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Βιβλία

Δείκτης τοποθέτησης

Μαθηματικά των γενικών ασφαλίσεων

Μέρος Ι - Τιμολόγηση Ασφαλίστρων, Αποθεματοποίηση, Αντασφάλιση, Φερεγγυότητα ΙΙ. Μέρος ΙΙ - Αξιοπιστία Χαρτοφυλακίου, Η Γλώσσα Προγραμματισμού R

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Θετικές Επιστήμες
  • Μαθηματικά
  • Υπό Έκδοση

Σχετικά προϊόντα