Βιβλία

Δείκτης τοποθέτησης

Η Τέταρτη Αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 (2014-2019)

Εισαγωγή-Χρονικό-Προτάσεις-Τροπολογίες-Εκθέσεις-Ψηφοφορίες-Ψήφισμα-Πηγές-Επιστημονικά άρθρα-Δημοσιεύματα Τύπου

Aνήκει στις κατηγορίες:

  • Δίκαιο
  • Κοινωνικές Επιστήμες
  • Υπό Έκδοση

Aνήκει στη σειρά:

  • Πολιτεία - Θεσμοί - Δικαιώματα

Σχετικά προϊόντα