0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Θετικές Επιστήμες
Πολιτική στατιστική
Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ.
14,84
Θετικές Επιστήμες
Προβλήματα αντοχής των υλικών
Κωβαίος, Μιχαήλ Κ.
7,42
Θετικές Επιστήμες
Στατιστική
Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ.
42,40
Θετικές Επιστήμες
Στατιστική φυσική
Ευαγγέλου, Σπύρος
15,90
Θετικές Επιστήμες
Στην αυτοκρατορία των ενδείξεων
Μιχαλοπούλου, Καίτη Ε.
33,39
Θετικές Επιστήμες
Στοχαστικά μοντέλα για κοινωνικές διαδικασίες
Bartholomew, David J.
44,52
Θετικές Επιστήμες
Συνεργατικές εφαρμογές στο διαδίκτυο
Αποστολάκης, Ιωάννης Α.Τζαναβάρης, Δημήτρης
11,66
Θετικές Επιστήμες
Συνεργατικό διαδίκτυο και κοινωνία
Συλλογικό έργο
68,90
Θετικές Επιστήμες
Συνθετική οργανική χημεία
Παπαϊωάννου, Διονύσης Α.
72,08
Θετικές Επιστήμες
Συνθετική οργανική χημεία
Παπαϊωάννου, Διονύσης Α.
Θετικές Επιστήμες
Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων με προσανατολισμό στο χρήστη
Thierauf, Robert J.
36,04
Θετικές Επιστήμες
Τα χαρακτηριστικά των παλιννοστησάντων της περιόδου 1986-1993
Καλαματιανού, Αγλαΐα Γ.
19,08