Ιστορία
Le fonti della storia dell’Italia preunitaria
Συλλογικό έργο
40,28
Κοινωνικές Επιστήμες
Max Weber
Τερλεξής, Πανταζής
33,39
Κοινωνικές Επιστήμες
Max Weber
Τερλεξής, Πανταζής
33,39
Κοινωνικές Επιστήμες
Max Weber
Τερλεξής, Πανταζής
33,39
Κοινωνικές Επιστήμες
Max Weber και το φάντασμα του Marx
Τερλεξής, Πανταζής
Ιστορία
Modern and Contemporary Macedonia
106,00
Ιστορία
Nutuk: Ο μέγας ρητορικός
Atatürk, Kemal, 1881-1938
26,50
Ιστορία
Nutuk: Ο μέγας ρητορικός
29,68
Ιστορία
On Isaac Ducas Comnenus’ Cypriot “separatist” state (A.D. 1184/85-1191)
Savvides, Alexios G.C.
8,48
Ιστορία
Pax Americana
Steel, Ronald
11,13
Δίκαιο
Shakespeare and Law
Πολίτη, Τζίνα, 1930-
1,06
Διεθνείς Σχέσεις
The Break-up of Yugoslavia
Σαρλής, Παύλος