Υπό Έκδοση

Δίκαιο
Η Τέταρτη Αναθεώρηση του Συντάγματος του 1975 (2014-2019)
Ξηρός, Θανάσης Γ.Σωτηρέλης, Γιώργος Χ.
Υπό Έκδοση
Θεωρία και πράξη της διδακτικής της δραματικής τέχνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Τσιάρας, Αστέριος
Ιστορία
Ιστορία των ιταλικών προ-ενωτικών κρατών
Παγκράτης, Γεράσιμος Δ.
Υπό Έκδοση
Κείμενα για την Ελλάδα στην περίοδο των Κομνηνών
Πολέμης, Ιωάννης
Κοινωνικές Επιστήμες
Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση
Συλλογικό έργο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινοπρακτικά σχήματα και μορφές εκχώρησης λειτουργιών των καταστημάτων κράτησης σε ιδιώτες
Λαμπροπούλου, Έφη Π.
12,72
Δίκαιο
Κοινωνία, θρησκεία και δίκαιο
Παπαγεωργίου, Κωνσταντίνος Γ.Παπαγεωργίου, Νίκη
Υπό Έκδοση
Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση
Ντάφλου, Αικατερίνη Ι.
Υπό Έκδοση
Κοινωνιολογία των Πολιτισμικών Δραστηριοτήτων
Κωνσταντινάκος, Παντελής
Επιστήμες του Ανθρώπου
Κριτική της κριτικής ικανότητας
Kant, Immanuel, 1724-1804
29,68
Θετικές Επιστήμες
Μαθηματικά των γενικών ασφαλίσεων
Πιτσέλης, Γεώργιος
Υπό Έκδοση
Μακροοικονομική