0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Υπό Έκδοση

Υπό Έκδοση
Κείμενα για την Ελλάδα στην περίοδο των Κομνηνών
Πολέμης, Ιωάννης
Κοινωνικές Επιστήμες
Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση
Συλλογικό έργο
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινοπρακτικά σχήματα και μορφές εκχώρησης λειτουργιών των καταστημάτων κράτησης σε ιδιώτες
Λαμπροπούλου, Έφη Π.
12,72
Υπό Έκδοση
Κοινωνική πολιτική και τοπική αυτοδιοίκηση
Ντάφλου, Αικατερίνη Ι.
Υπό Έκδοση
Κοινωνιολογία των Πολιτισμικών Δραστηριοτήτων
Κωνσταντινάκος, Παντελής
Επιστήμες του Ανθρώπου
Κριτική της κριτικής ικανότητας
Kant, Immanuel, 1724-1804
29,68
Υπό Έκδοση
Μακροοικονομική
Επιστήμες του Ανθρώπου
Μελέτες κρητικού θεάτρου και κρητικής λογοτεχνίας
Μπλέσιος, Αθανάσιος Γ.
Μικροοικονομική
Μικροοικονομική
Υπό Έκδοση
ΜΜΕ και πόλεμοι
Νεράντζης, Παύλος
Ιστορία
Οθωμανική αυτοκρατορία και κουρδικός εθνικισμός, 2η έκδοση
Ισσί, Μουράτ
24,38
Υπό Έκδοση
Οι πρώιμοι Φράγκοι από τους Μεροβίγγειους στους Καρολίδες
Σαββίδης, Αλέξης Γ. Κ.