0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Υπό Έκδοση

Υπό Έκδοση
City Branding και βιώσιμη ανάπτυξη
Μητούλα, ΡόϊδωΚαλδής, Παναγιώτης
Κοινωνικές Επιστήμες
Tα πρώτα κρίσιμα χρόνια του παιδιού μας
Leach, Penelope
47,70
Υπό Έκδοση
Ανθολόγιο βυζαντινής πεζογραφίας
Υπό Έκδοση
Βιοηθική και δικαιώματα
Χωριανοπούλου, Μαρία Κ.
Υπό Έκδοση
Εισαγωγή στις αρχές της σύγχρονης οικονομικής
Δρακόπουλος, Σταύρος Α.
Υπό Έκδοση
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο
Τσέτουρα, Άννα
Υπό Έκδοση
Η ψυχική ανθεκτικότητα των γονέων με παιδιά με αυτισμό
Αρχιμανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης
Υπό Έκδοση
Θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής ανάπτυξης
Δεληθέου, Βασιλική Δ.
Υπό Έκδοση
Θεσμοί και πολιτικές τον καιρό της κρίσης
Συλλογικό έργο
Υπό Έκδοση
Κατανομές Μ.Π.Λ.ΟΥ.Ζ.
Πιτσέλης, Γεώργιος
Υπό Έκδοση
Μαθηματικά των Συνταξιοδοτικών Ταμείων και Πίνακες Επιβίωσης – Θνησιμότητας
Πιτσέλης, Γεώργιος
Υπό Έκδοση
Μεσαιωνική Φάρσα – Ρακίνας – Καστελλούτσι
Τσατσούλης, Δημήτρης