0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Υπό Έκδοση

Υπό Έκδοση
City Branding και βιώσιμη ανάπτυξη
Μητούλα, ΡόϊδωΚαλδής, Παναγιώτης
Κοινωνικές Επιστήμες
Tα πρώτα κρίσιμα χρόνια του παιδιού μας
Leach, Penelope
47,70
Υπό Έκδοση
Ανασκαφή
Θέμελης, Πέτρος Γ.
Υπό Έκδοση
Ανθολόγιο βυζαντινής πεζογραφίας
Υπό Έκδοση
Βιοηθική και δικαιώματα
Χωριανοπούλου, Μαρία Κ.
Υπό Έκδοση
Δημοσιονομική εξυγίανση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Συλλογικό έργο
Υπό Έκδοση
Εισαγωγή στις αρχές της σύγχρονης οικονομικής
Δρακόπουλος, Σταύρος Α.
Υπό Έκδοση
Ευρωπαϊκή Ένωση, 16η έκδοση
Μούσης, Νίκος Σ.
Υπό Έκδοση
Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο
Τσέτουρα, Άννα
Υπό Έκδοση
Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια στο «χώρο»
Ανάγνου, Μαίρη
Υπό Έκδοση
Η κοινωνική οικονομία και η κριτική των επιστημονικών της αναπαραστάσεων
Μελέτη, Κυριάκος
Υπό Έκδοση
Η πρόσληψη του Νίτσε στην Ελλάδα
Λαμπρέλλης, Δημήτρης Ν.