0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Συσκευασία προϊόντων κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους
Καναβούρας, Αντώνης
13,78
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Συσσώρευση κεφαλαίου και παγκοσμιοποίηση στην Τουρκία διαχρονικά
Κωνσταντινίδης, Γεώργιος, πανεπιστημιακός
21,20
Οικονομικά
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
Συλλογικό έργο
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Σχέδιο κώδικα λειτουργίας οικονομικών μονάδων ή ΣΚΛΟΜ
Καλύβας, Βασίλης Α.
7,42
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Σχολική ηγεσία και νέο δημόσιο μάνατζμεντ
Σταύρου, Δημήτρης
8,48
Οικονομία
Τα αντισταθμιστικά ωφελήματα στην ελληνική αμυντική βιομηχανία
Σεβδαλής, Γιάννης Α.
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Τα διαφημιστικά μέσα
Ζευγαρίδης, Σπύρος Κ.
1,59
Γεωργική Οικονομία
Τα ευρωπαϊκά προγράμματα και οι πολιτικές τους
Εμμανουήλ, Γιώργος Α.
30,74
Οικονομία
Τα οικονομικά της υγείας
Κυριόπουλος, Ιωάννης Η.
14,84
Δοκίμια
Τα οικονομικά του έρωτος
Κουτσιαράς, Νίκος
12,72
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Τα παιδιά της “παγκοσμιοποίησης”: Τρομοκρατία και φασισμός
Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, Μαρία
36,04
Γεωργική Οικονομία
Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων
Καραμάνος, Ανδρέας Ι.
22,26