0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Φίλιος, Βασίλειος Φ.
11,13
Οικονομικά
Σύγχρονη περιφερειακή οικονομική πολιτική
Κόνσολας, Νίκος Ι.
25,44
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Σύγχρονο επιχειρησιακό μάνατζμεντ
Ευσταθίου, Παναγιώτης Α.
13,78
Ναυτιλία
Συμβολή στην ερμηνεία ναυτικών και εμπορικών όρων των Επτανήσιων
Βλασσόπουλος, Γιάννης Σ.
9,01
Γεωργική Οικονομία
Συνεταιριστική οικονομία και νομοθεσία
Μελέτη, Κυριάκος
12,72
Γεωργική Οικονομία
Συνεταιριστική οικονομική και πολιτική θεωρία
Μελέτη, Κυριάκος
24,38
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Συνωμοτική παγκοσμιοποίηση
Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, Μαρία
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Συσκευασία προϊόντων κατά τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους
Καναβούρας, Αντώνης
13,78
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Συσσώρευση κεφαλαίου και παγκοσμιοποίηση στην Τουρκία διαχρονικά
Κωνσταντινίδης, Γεώργιος, πανεπιστημιακός
21,20
Οικονομικά
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων
Συλλογικό έργο
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Σχέδιο κώδικα λειτουργίας οικονομικών μονάδων ή ΣΚΛΟΜ
Καλύβας, Βασίλης Α.
7,42
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Σχολική ηγεσία και νέο δημόσιο μάνατζμεντ
Σταύρου, Δημήτρης
8,48