Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Στρατηγικό μάνατζμεντ ασφαλιστικών εταιρειών
Νεκτάριος, Μιλτιάδης
23,32
Κοινωνικές Επιστήμες
Σύγκριση κοινωνικών συστημάτων
Μπαμπανάσης, Στέργιος
33,92
Οικονομικά
Συγκριτικές προσεγγίσεις στη θεωρία και τη φιλοσοφία του αστικού σχεδιασμού
Συλλογικό έργο
29,68
Ελληνική Οικονομία
Συγκριτική ανάλυση των εγχώριων, αλλοδαπών και των τεχνολογικά διασυνδεμένων επιχειρήσεων στην ελληνική βιομηχανία
Πετράκης, Παναγιώτης Ε.
11,13
Οικονομία
Σύγχρονα οικονομικά για όλους
Κώττης, Γεώργιος Χ.
26,50
Μακροοικονομική
Σύγχρονα οικονομικά θέματα
Κώττης, Γεώργιος Χ.
37,10
Μακροοικονομική
Σύγχρονα οικονομικά συστήματα
Μπαμπανάσης, Στέργιος
37,10
Χρήμα & Τράπεζες
Σύγχρονα χρηματοοικονομικά προϊόντα
Μαλινδρέτου, Βασιλική Π.
33,39
Μακροοικονομική
Σύγχρονες αρχές Μακροοικονομικής
Cowen, TylerTabarrok, Alex
95,40
Μικροοικονομική
Σύγχρονες αρχές Μικροοικονομικής
Cowen, TylerTabarrok, Alex
95,40
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Σύγχρονες θεωρίες για τη φύση της επιχείρησης
Ιωαννίδης, Σταύρος
15,90
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Σύγχρονες τάσεις διεθνοποίησης των εμπορικών, παραγωγικών και χρηματοπιστωτικών σχέσεων
Γεωργόπουλος, Αντώνης Ν.
13,78