0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Οικονομικά
Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης
Βαβούρας, Ιωάννης Σ.
25,44
Οικονομική Ανάπτυξη
Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης
Βαβούρας, Ιωάννης Σ.
63,60
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Πολυεθνικές επιχειρήσεις και υπερκοστολογήσεις-υποκοστολογήσεις στην Ελλάδα
Ρουμελιώτης, Παναγιώτης Β.
9,54
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Πόσο έχει προχωρήσει η παγκοσμιοποίηση;
Πελαγίδης, Θεόδωρος Κ.
19,08
Μικροοικονομική
Ποσοτική μικροοικονομική θεωρία – Μέρος Α
Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Γ.
18,02
Ευρωπαϊκή Ένωση
Προ-κλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας
Παπαστάμου, Ανδρέας Ν.
16,96
Οικονομικά
Προβλήματα εφηρμοσμένης οικονομικής πολιτικής
Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
22,26
Οικονομία
Προβλήματα οικονομικής πολιτικής
Βαβούρας, Ιωάννης Σ.
14,84
Οικονομία
Προβλήματα συγκλίσεως
Δρακάτος, Κωνσταντίνος Γ.
11,13
Οικονομικά
Προγραμματισμός γενικής αναπτύξεως και προγραμματισμός έργων
Θεοφανίδης, Σταύρος Μ.
11,13
Ελληνική Οικονομία
Προτάσεις για ένα διετές οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάδος 1982-83. Για να βγούμε από τη διεθνή οικονομική κρίση
Αγγελόπουλος, Άγγελος Θ.
Οικονομικά
Πρότυπα και πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης
Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ.
9,54