0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Οικονομικά
Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός
Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ.Χριστοφάκης, Μανώλης Σ.
21,20
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Πληθωρισμός
Levinson, Charles
9,54
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Ποιος είναι ηγέτης
Θεοφανίδης, Σταύρος Μ.
19,08
Οικονομικά
Πολιτική οικονομία των διεθνών σχέσεων
Σκλιάς, Παντελής Γ.
25,44
Οικονομικά
Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης
Βαβούρας, Ιωάννης Σ.
55,12
Οικονομικά
Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης
Βαβούρας, Ιωάννης Σ.
25,44
Οικονομική Ανάπτυξη
Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης
Βαβούρας, Ιωάννης Σ.
63,60
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Πολυεθνικές επιχειρήσεις και υπερκοστολογήσεις-υποκοστολογήσεις στην Ελλάδα
Ρουμελιώτης, Παναγιώτης Β.
9,54
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Πόσο έχει προχωρήσει η παγκοσμιοποίηση;
Πελαγίδης, Θεόδωρος Κ.
19,08
Μικροοικονομική
Ποσοτική μικροοικονομική θεωρία – Μέρος Α
Κωνσταντινίδης, Δημήτριος Γ.
18,02
Ευρωπαϊκή Ένωση
Προ-κλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας
Παπαστάμου, Ανδρέας Ν.
16,96
Οικονομικά
Προβλήματα εφηρμοσμένης οικονομικής πολιτικής
Κουτσουμάρης, Γεώργιος Φ.
22,26