0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Οικονομία
Παγκοσμιοποίηση, κρίση, μεταρρύθμιση(;)
Κατσίκας, Δημήτρης Χ.
11,66
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Παγκοσμιοποίηση: Το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού ή το τέλος της ιστορίας του ανθρώπου;
Πλαστήρας, Γιώργος
11,13
Ελληνική Οικονομία
Παραοικονομία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα
Τάτσος, Νίκος
39,22
Οικονομία
Περιουσία και αγορά
Ευαγγελόπουλος, Παναγιώτης Ν.
13,78
Λογιστική
Περιπτωσιολογικές διερευνήσεις εταιρικών θεμάτων
Μακρυγιωργάκης, Μάριος Γ.
28,62
Οικονομικά
Περιφερειακή στρατηγική για την καινοτομία στην Στερεά Ελλάδα
Οικονομικά
Περιφερειακός προγραμματισμός
Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ.
Οικονομικά
Περιφερειακός προγραμματισμός και αναπτυξιακός σχεδιασμός
Παπαδασκαλόπουλος, Αθανάσιος Δ.Χριστοφάκης, Μανώλης Σ.
21,20
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Πληθωρισμός
Levinson, Charles
9,54
Μάρκετινγκ-Μάνατζμεντ-Δημ. Σχέσεις
Ποιος είναι ηγέτης
Θεοφανίδης, Σταύρος Μ.
19,08
Οικονομικά
Πολιτική οικονομία των διεθνών σχέσεων
Σκλιάς, Παντελής Γ.
25,44
Οικονομικά
Πολιτική οικονομικής ανάπτυξης
Βαβούρας, Ιωάννης Σ.
55,12