Οικονομία

Οικονομία
Ενδογενής τουριστική ανάπτυξη
Παπαδάκη – Τζεδάκη, Στέλλα
30,74
Οικονομία
Επιχειρησιακή έρευνα
Μπότσαρης, Χαράλαμπος Ε.
42,40
Οικονομία
Ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα
Συλλογικό έργο
39,22
Οικονομία
Ζητήματα θεωριών παραγωγής
Μελάς, Κώστας Ι.
12,72
Οικονομία
Η αλήθεια πίσω από την κρίση στην Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε. και άλλα θέματα μεταφορών
Λαΐνος, Ιωάννης Σ.
22,26
Οικονομία
Η ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας
Συλλογικό έργο
27,56
Οικονομία
Η άνοδος και η παρακμή των εθνών
Olson, Mancur
29,68
Οικονομία
Η γενική θεωρία της απασχόλησης, του τόκου και του χρήματος
Keynes, John Maynard
37,10
Κοινωνικές Επιστήμες
Η διεθνής αναπτυξιακή βοήθεια στα Βαλκάνια
Συλλογικό έργο
20,14
Κοινωνικές Επιστήμες
Η εκδίκηση των δούλων και η εφεδρεία των μακαριτών
Κουτσιαράς, Νίκος
28,62
Οικονομία
Η Ελλάδα σε γρήγορη ανάπτυξη / Πώς μπορεί η ελληνική οικονομία να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη;
Waelbroeck-Rocha, ElisabethIscaro, DiegoBonakdarpour, MohsenKulikova, MariaRichards, JamesCasalino, LucasTenenbaum, Sacha
29,68
Ελληνική Οικονομία
Η Ελληνική Οικονομία πριν και μετά τον Covid-19
Πελαγίδης, Θεόδωρος Κ.
5,30