0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Αθλητισμός
Η οργάνωση της άσκησης-άθλησης στην ελληνική κοινωνία
Κωνσταντινάκος, Παντελής
10,60
Γενικά
Η περιβαλλοντική διακυβέρνηση σε κρίση
Δούση, Εμμανουέλα
21,20
Γενικά
Η πόλη στο χρόνο
Σιδηρόπουλος, Γεώργιος
15,90
Γενικά
Η συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών (Rio de Janeiro) για το περιβάλλον και την ανάπτυξη
Γρηγορίου, Παναγιώτης Η.
11,13
Γενικά
Η χαμένη τέχνη του ταξιδιού
Βαρβαρέσος, Στέλιος
29,68
Γενικά
Ιατρικός τουρισμός
Γείτονα, ΜαίρηΣαραντόπουλος, Ιωάννης
26,50
Γενικά
Ιδιωτική ασφάλιση και διαχείριση κινδύνων
Νεκτάριος, Μιλτιάδης
45,58
Γενικά
Ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις
Δουλκέρη, Τέσσα
9,54
Γενικά
Κείμενα στη θεωρία και στην εφαρμογή του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού
Συλλογικό έργο
32,33
Γενικά
Κοινοτικές στρατηγικές για το περιβάλλον
Τσάλτας, Γρηγόρης Ι.
22,26
Αθλητισμός
Κοινωνιολογία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Κωνσταντινάκος, Παντελής
13,78
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό
Holden, Andrew
27,56