Ημερίδα με θέμα: Ιστοριογραφία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

Νέα

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει εκδήλωση/ημερίδα με θέμα:

Ιστοριογραφία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης

με αφορμή την έκδοση του βιβλίου:

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

στις 21 Νοεμβρίου 2018, ώρα 18:00 στο 10ο όροφο του Πύργου της Παιδαγωγικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Ομιλητές:
Αθανάσιος Αϊδίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του ΠΤΔΕ – ΑΠΘ
Γιώργος Γρόλλιος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Χρήστος Τζήκας, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ
Χαράλαμπος Νούτσος, Καθηγητής Παν/μίου Ιωαννίνων.