Βιβλία

Διεθνείς Σχέσεις
Τουρκία
22,26
Διεθνείς Σχέσεις
Τουρκικά ρήγματα
Van Gent, Amalia
27,56
Διεθνείς Σχέσεις
Τουρκική εξωτερική πολιτική την εποχή του ΑΚΡ
Τριανταφύλλου, Δημήτρης
23,32
Λεξικά
Τουρκικό λεξιλόγιο της νέας ελληνικής
Παμπούκης, Ι. Τ.
11,13
Κοινωνικές Επιστήμες
Τουρκοκύπριοι
Κτωρής, Σώτος
42,40
Λογιστική
Τραπεζική λογιστική
Φίλιος, Βασίλειος Φ.
16,96
Διεθνείς Σχέσεις
Τρεις γεωπολιτικές προκλήσεις για την ελληνική εξωτερική πολιτική
Συλλογικό έργο
22,26
Κοινωνικές Επιστήμες
Τρίγωνο σκαληνό
Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος
13,78
Κοινωνικές Επιστήμες
Τρομοκρατία
Γαλάνης, Γιώργος Ν.
18,02
Κοινωνικές Επιστήμες
Τρομοκρατία
Γρίβας, Κλεάνθης
13,78
Δίκαιο
Τρομοκρατία και διεθνές δίκαιο
Βαμβούκος, Αθανάσιος
11,13
Κοινωνικές Επιστήμες
Τρόπος ζωής και αντιλήψεις εφήβων μαθητών
Συλλογικό έργο
24,38