0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι
Οικονομία
Τα οικονομικά της υγείας
Κυριόπουλος, Ιωάννης Η.
14,84
Δοκίμια
Τα οικονομικά του έρωτος
Κουτσιαράς, Νίκος
12,72
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Τα παιδιά της “παγκοσμιοποίησης”: Τρομοκρατία και φασισμός
Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, Μαρία
36,04
Γεωργική Οικονομία
Τα σιτηρά των εύκρατων κλιμάτων
Καραμάνος, Ανδρέας Ι.
22,26
Γεωργική Οικονομία
Τα σιτηρά των θερμών κλιμάτων
Καραμάνος, Ανδρέας Ι.
24,38
Ναυτιλία
Τάσεις και εξελίξεις στη λιμενική βιομηχανία
Χλωμούδης, Κωνσταντίνος
24,38
Ελληνική Οικονομία
Τέλος των ψευδαισθήσεων;
Καζάκος, Πάνος Β.
6,36
Ελληνική Οικονομία
Τεχνολογική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη – 1
Τσοτσορός, Στάθης Ν.Λιδωρίκης, Στάθης Ε.
31,80
Ελληνική Οικονομία
Τεχνολογική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη – 2
Τσοτσορός, Στάθης Ν.Λιδωρίκης, Στάθης Ε.
47,70
Ελληνική Οικονομία
Τεχνολογική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη – 3
Τσοτσορός, Στάθης Ν.Λιδωρίκης, Στάθης Ε.
24,38
Ελληνική Οικονομία
Τεχνολογική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη – 4
Τσοτσορός, Στάθης Ν.Λιδωρίκης, Στάθης Ε.
31,80
Χρήμα & Τράπεζες
Της Σοφοκλέους το κάγκελο
Στεργίου, Δημήτρης Λ.
28,62