0 αντικείμενα στο καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Γενικά
Από τη νομαρχιακή στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση
Συλλογικό έργο
10,60
Γενικά
Αυτοδιοίκηση και κρίση
5,30
Γενικά
Δημοσιονομική εξυγίανση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Συλλογικό έργο
21,20
Γενικά
Ειδικά θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης
Λαδιάς, Χρίστος Α.
26,50
Γενικά
Η αναδιάρθρωση της κοινωνικής διοίκησης σε τοπικό επίπεδο
Κοντιάδης, Ξενοφών Ι.
15,90
Γενικά
Η ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση
Τομαρά – Σιδέρη, Ματούλα
8,48
Γενικά
Η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης
9,54
Γενικά
Η οργάνωση και οι λειτουργίες της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης
Τσούντας, Κωνσταντίνος Σ.
29,68
Γενικά
Ο ευρωπαϊκός χάρτης τοπικής αυτονομίας
Χλέπας, Νικόλαος – Κομνηνός
25,44
Γενικά
Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια υγεία
Συλλογικό έργο
19,08
Γενικά
Όψεις της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος
Μπαμπούνης, Χαράλαμπος
16,96
Γενικά
Τα τρία κύματα μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα [1975-2015+]
Μαΐστρος, Παναγιώτης Γ.
23,32