Γενικά
Κράτος και εργασιακές σχέσεις
Πετρινιώτη, Ξανθή
11,13
Γενικά
Λαϊκή Κίνα
Καραβία, Μαρία
3,71
Γενικά
Μαγική Ελλάδα | Magical Greece
Σμαραγδής, Ανδρέας
29,68
Γενικά
Με λένε Κλάρα
Τομαή, Φωτεινή
8,48
Γενικά
Νέες μορφές εργασίας και το κοινωνικό κύρος των εργαζομένων
Λώλης, Βασίλειος
19,08
Γενικά
Νέοι θεσμοί στις εργασιακές σχέσεις
Νικολάου – Σμοκοβίτη, Λίτσα
19,08
Αθλητισμός
Ντόπινγκ
Houlihan, Barrie
21,20
Αθλητισμός
Ο αθλητισμός στην ελληνική αρχαιότητα
Decker, Wolfgang
21,20
Αθλητισμός
Ο αθλητισμός ως δημόσιος κίνδυνος
Καστρινός, Θεόδωρος Ν.
7,42
Γενικά
Ο αινιγματικός χρόνος της μισθωτής εργασίας
Ιωαννίδης, Αλέξης
16,96
Γενικά
Ο Λαβύρινθος, το σύνδρομο του Σίσυφου και η πολεοδομία
Τσέτσης, Σταύρος Χ.
31,80
Γενικά
Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια υγεία
Συλλογικό έργο
19,08