Πλωτίνος: Προς μια οντολογία του τρόπου

Η πλωτινική οντολογία δεν είναι οντολογία του «τι» αλλά του «πως». Αυτό εξηγεί την εικονολατρεία του Πλωτίνου, την περιγραφικότητα αλλά και την ποιητικότητά του. Όσο ρωτάμε «τι είναι το Εν» ή «τι είναι ο Νους», θα λαμβάνουμε από το πλωτινικό έργο παραπλανητικές και αντιφατικές απαντήσεις. «Πώς είναι το Εν» ή «πώς είναι ο Νους» επιτρέπουν, […]..

11,66 Προσθήκη στο καλάθι Περισσότερα